Ik ga stage lopen in het buitenland

Als u stage gaat lopen in het buitenland, kunt u niet altijd verzekerd blijven in Nederland. Afhankelijk van naar welk land u gaat en of u een stage vergoeding ontvangt wordt bepaald of u nog verzekeringsplichtig bent in Nederland. Wij adviseren u daarom altijd contact met ons op te nemen. 

Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u vragen om contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het aanvragen van een verklaring Wet langdurige zorg een zogenaamde   Wlz-verklaring. De SVB is de bevoegde instantie voor het vaststellen van uw verzekeringsplicht. Als u een verklaring van de SVB ontvangt waarop vermeld is dat u verzekerd bent voor de Wlz, dan blijft u verzekerd op grond van uw Wlz.  Als blijkt dat u niet meer Wlz-verzekerd bent, dan moet u uw zorgverzekering in Nederland zo snel mogelijk opzeggen. U moet zich gaan verzekeren in het land waar u stage loopt. Vraag bijvoorbeeld bij uw stagebedrijf naar de mogelijkheden voor het afsluiten van een zorgverzekering.


 

terug naar 'Zorg in het buitenland'