Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Stad Holland maakt nieuwe premie en wijzigingen in de zorgverzekering bekend

De premie van de basisverzekering voor verzekerden van Stad Holland bedraagt in 2024 € 155,25 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 14,50 per maand. Deze verhoging is het gevolg van de stijgende kosten in de zorg. En wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toename van loonkosten van zorgpersoneel en door de groeiende vraag naar zorg. Naast deze premiestijging zijn er in 2024 een aantal wijzigingen in de zorgverzekering van Stad Holland.

dinsdag 7 november 2023

Stad Holland biedt vanaf 2024 een combinatiepolis

Door de ontwikkeling van de kosten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en in de wijkverpleging, heeft Stad Holland de keuze gemaakt om bij deze zorgsoorten de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgverleners te beperken. Vanaf 1 januari 2024 vergoed Stad Holland maximaal 75% van het NZa-tarief bij niet-gecontracteerde zorgverleners in de GGZ en wijkverpleging. Alle andere zorg bij zorgverleners zonder contract wordt nog steeds volledig vergoed tot het marktconforme tarief. Daarmee wordt de restitutiepolis per 1 januari 2024 een combinatiepolis.

Vergoeding voor gecontracteerde zorg blijft gelijk

Wij maken met bijna alle zorgverleners afspraken over de kwaliteit en de prijs, ook voor GGZ en wijkverpleging. Wanneer verzekerden naar een gecontracteerde zorgverlener gaan, dan vergoeden wij het tarief dat de zorgverlener in rekening brengt volledig. Buiten een eventueel eigen risico en wettelijke eigen bijdrage is er dus geen sprake van bijbetalingen. De gecontracteerde zorgverleners zijn te vinden in de Zorgzoeker op onze website.

Overgangsregeling voor verzekerden die al onder behandeling zijn

Voor verzekerden die in 2023 al onder behandeling zijn bij een niet-gecontracteerde zorgverlener binnen de GGZ en wijkverpleging geldt een overgangsregeling. Voor deze groep geldt dat tenminste één behandeling in 2023 is geregistreerd en vergoed, en de behandeling in 2024 aaneengesloten doorloopt bij dezelfde zorgverlener. Zij krijgen binnen de overgangsregeling een vergoeding van maximaal 100% van het NZa-tarief. Deze regeling geldt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Vanaf 1 januari 2025 wijzigt ook voor deze verzekerden de vergoeding naar maximaal 75% van het NZa-tarief.
Voor verzekerden die zich per 1 januari 2024 bij Stad Holland willen verzekeren geldt deze overgangsregeling niet. Bestaande verzekerden voor wie de zorg binnen de GGZ en wijkverpleging vanaf 2024 begint, krijgen een vergoeding van maximaal 75% van het NZa-tarief.

Naar boven