Worden zelfzorgmiddelen vergoed?

Zelfzorgmiddelen (zoals hooikoortsmiddelen) zijn middelen die zonder recept mogen worden afgeleverd. De kosten van deze middelen worden uitsluitend uit de basisverzekering vergoed voor een verzekerde die, blijkens het voorschrift, langer dan 6 maanden op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening. De kosten van zelfzorgmiddelen tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Indien de verzekerde het middel voor de eerste maal krijgt voorgeschreven, komen de kosten van het eerste recept (15 dagen) voor rekening van de verzekerde. Vanuit de aanvullende verzekering komen de kosten van zelfzorgmiddelen niet voor vergoeding in aanmerking.

Is uw vraag niet beantwoord?