Is het mogelijk een nieuwe verzekerde toe te voegen op de polis?

Het is mogelijk om een nieuwe verzekerde op een bestaande polis toe te voegen via Mijn Stad Holland. Ook kunt u per post een aanmeldingsformulier naar ons toesturen.


 
Is uw vraag niet beantwoord?