Wat is een SBI-Code?

Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is (SBI codes 86 Gezondheidszorg, 87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting en 88 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting geven kunnen in aanmerking voor AGB-code voor pgb vv). Meer informatie over SBI codes vindt u hier.

Is uw vraag niet beantwoord?