Hoe kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

U kunt met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Uw verzoek tot uitschrijving moet dan wel uiterlijk 31 december bij uw huidige verzekeraar binnen zijn. U kunt tijdens het kalenderjaar maar om 2 redenen overstappen naar een andere zorgverzekeraar: 

  • als u zelf verzekeringnemer wordt en zelf de premie betaalt. Dit kan gebeuren als u 18 jaar wordt of op verzoek. Tot dat moment was u verzekerd bij iemand anders op de polis;
  • als u verandert van werkgever en u zowel bij de oude als bij de nieuwe werkgever collectief tegen ziektekosten verzekerd bent

Als wij uw aanmelding vóór een van deze gebeurtenissen ontvangen, zorgen wij ervoor dat uw huidige verzekering op tijd wordt opgezegd.

Is uw vraag niet beantwoord?