Worden maagzuurremmers vergoed?

Maagzuurremmers worden alleen vergoed als de verzekerde er voor langer dan zes maanden op aangewezen is (chronisch gebruik). Verzekerden die deze medicijnen voor het eerst krijgen voorgeschreven en deze voor lange tijd nodig hebben, moeten deze medicijnen gedurende de eerste veertien dagen zelf betalen.

Wanneer worden maagzuurremmers niet vergoed?

  • Bij gebruik korter dan zes maanden.
  • De eerste keer dat u ze bij de apotheek ophaalt. U krijgt de maagzuurremmers dan mee voor veertien dagen.
  • Wanneer worden maagzuurremmers wel vergoed?
    Als u deze medicijnen op voorschrift van de arts langer dan zes maanden gebruikt (chronisch gebruik). U betaalt de maagzuurremmers zelf als u ze de eerste keer bij de apotheek ophaalt (voor een duur van veertien dagen). Daarna worden ze volledig vergoed.

    Maagzuurremmers zonder recept.
    Maagzuurremmers die zonder recept verkrijgbaar zijn (zelfzorggeneesmiddelen als bijvoorbeeld Rennie of Gaviscon), worden niet vergoed.

Is uw vraag niet beantwoord?