Worden de kosten van IUI of KI vergoed?

De kosten van IUI worden door ons vanuit de basisverzekering vergoed. Deze behandelingen hoeven niet vooraf aangevraagd te worden. De kosten KI worden doorgaans niet vergoed, alleen wanneer er een medische reden is om dit te doen kan het voor vergoeding in aanmerking komen. Dit bepaalt uw medisch specialist.

De kosten van deze behandelingen en medicijnen tellen mee voor het eigen risico van verzekerden van 18 jaar en ouder.

Let op: Vruchtbaarheidsgerelateerde zorg (zoals consulten en onderzoeken) worden vanaf het jaar 2012 niet meer vergoed bij vrouwen van 43 jaar en ouder.

Is uw vraag niet beantwoord?