Kan ik mijn jaarpremie nu al betalen?

Als u de premie voor 2020 nog dit jaar wilt voldoen, vragen wij u het jaarbedrag, zoals dit vermeld staat op het onlangs toegestuurde polisblad 2020, over te maken op rekeningnummer NL42ABNA0201100010 onder vermelding van uw verzekerdennummer.

Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken, zullen wij in de eerste week van 2019 de jaarpremie bij u in rekening brengen.