Wie hebben er bij Stad Holland inzage in mijn gegevens?

Alleen medewerkers die vanuit hun werkzaamheden daar toegang toe moeten hebben, hebben inzage in uw gegevens. De toegang is afgeschermd en wordt bewaakt door onze interne en externe toezichthouders. Alle medewerkers van Stad Holland hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Voor de medewerkers met toegang tot de medische gegevens wordt een aanvullende geheimhoudingsverklaring gehanteerd. Deze medewerkers vallen onder het beroepsgeheim van de adviserend geneeskundigen van Stad Holland. Ook ontvangen deze medewerkers om de zoveel tijd een verplichte training over de omgang met deze gegevens.

 
Is uw vraag niet beantwoord?