Heeft in detentie komen gevolgen voor de zorgverzekering?

Tijdens detentie worden de rechten en plichten vanuit de zorgverzekering tijdelijk gestopt. Dit betekent dat de verzekering tijdens de detentie wordt geschorst, zodat er geen premie in rekening gebracht wordt en er geen uitkeringen plaatsvinden. Verzekerden die gedetineerd zijn, moeten een detentieverklaring opsturen zodat de verzekering voor de duur van de detentie kan worden geschorst.
Aan het einde van de detentieperiode moet er ook een detentieverklaring worden opgestuurd.

Als u in het buitenland bent gedetineerd, wordt uw verzekering niet stopgezet. U blijft dan in Nederland verzekerd. Als uw detentie langer dan 1 jaar duurt, dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw verzekeringsrecht laten toetsen. Als de SVB bepaalt dat u niet meer in Nederland verzekerd moet zijn, kunt u de zorgverzekering schriftelijk opzeggen. Graag ontvangen we dan van u een kopie van de verklaring van de SVB.

Is uw vraag niet beantwoord?