Is het mogelijk dat de personen die op mijn polis bij Stad Holland zijn verzekerd, zelf een polis afsluiten?

Het is altijd mogelijk dat de personen ouder dan 18 jaar die op uw polis zijn verzekerd, een eigen polis afsluiten. Wil de persoon bij Stad Holland verzekerd blijven, dan zal de polis worden gesplitst. Dit kunt u zelf doen via Mijn Stad Holland --> Polis splitsen.

Stapt de persoon over naar een andere zorgverzekeraar dan moet u de verzekering op deze polis van deze personen beëindigen. Vanaf dan kunnen deze personen een eigen polis afsluiten bij een andere zorgverzekeraar. Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe verzekering bent u niet meer premieplichtig voor de personen die zelf een polis hebben afgesloten.

Is uw vraag niet beantwoord?