Wanneer ontvang ik een afrekening van de zorgkosten als ik het eigen risico gespreid vooruit betaal?

Wanneer u in 2021 heeft deelgenomen aan het gespreid betalen van het eigen risico, ontvangt u half april 2022 een eindafrekening. Hierin staan de de eventuele zorgkosten die u heeft gemaakt in 2021 en onder het eigen risico vallen. Heeft u uw verplicht eigen risico niet volledig verbruikt? Dan ontvangt u nog een bedrag van ons. Dit zal rond 18/19 april (rekening houdend met uitloop van enkele werkdagen) teruggestort worden. Wanneer u uw verplicht eigen risico heeft bereikt in 2020, ontvangt u geen bedrag van ons.

Let op: De teruggave is gebaseerd op de zorgkosten die tot april 2022 bij Stad Holland Zorgverzekeraar zijn gedeclareerd. Wanneer Stad Holland Zorgverzekeraar ná de afrekening nog zorgkosten over 2021 ontvangt die onder het eigen risico dan vallen zullen wij deze kosten automatisch incasseren. De verzekeringnemer ontvangt hierover van tevoren bericht.

Is uw vraag niet beantwoord?