Huisartsenposten en Ambulancezorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor ambulancezorg en de Centrale Huisartsenpost

Contracteerbeleid Huisartsenposten en Ambulancezorg 2022

Verzekerden die acute zorg nodig hebben, worden tijdig van goede zorg voorzien. Wij conformeren ons aan de landelijke normen, wet- en regelgeving. Uitgangspunten bij het maken van afspraken zijn transparantie en doelmatige zorg op basis van de genoemde normen.


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten 


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.