Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Welke kosten zijn uitgesloten voor het eigen risico?

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering. De volgende vergoedingen tellen niet mee voor het eigen risico:

  • Bezoek aan de huisarts, met uitzondering van geneesmiddelen en laboratoriumonderzoek voorgeschreven door uw huisarts;
  • Verloskundige hulp, met uitzondering van geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer naar het ziekenhuis vanwege de bevalling;
  • Kraamzorg;
  • Nacontroles van donoren van een nier of lever na nier- of levertransplantaties;
  • Ketenzorg: dit is het samenhangend geheel van zorginspanningen geleverd door verschillende zorgaanbieders, waarbij het cliëntproces centraal staat.
  • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden, met uitzondering van de bij deze hulpmiddelen geleverde verbruiksartikelen en de gebruikskosten van het hulpmiddel (zoals stroomkosten) 
  • Wijkverpleging, dit gaat om verpleging en verzorging in de thuissituatie
  • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Is uw vraag niet beantwoord?

Naar boven