2021 Instellingen

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van GGZ

Nieuws en mededelingen

Contracteerproces GGZ instellingen

Stad Holland heeft met GGZ instellingen met een prijsafspraak (indien omzet bij Stad Holland <€ 500.000) een tweejarige overeenkomst gesloten voor 2020 en 2021. Deze instellingen hoeven voor het contract 2021 het contracteerproces dus niet te doorlopen. Wij verstrekken aan de gecontracteerde instellingen de tarieflijst voor 2021 nadat de NZa de maximum tarieven heeft gepubliceerd. De contracttarieven zijn ook te berekenen op basis van de informatie uit addendum 1 van de reeds getekende overeenkomst.


Contracteerbeleid curatieve GGZ 2021


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten


Vergoeding voor consumenten 2020

Voor informatie over de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.