Toelichting premie 2018

In de tabel kunt u zien hoe de premie van Stad Holland, € 1.326 per jaar, is opgebouwd:

Onderdeel Bedrag
Totaal € 1.326
Rekenpremie VWS € 1.324
Resultaat op zorgactiviteiten − € 6
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 90
Onttrekking aan reserves − € 104
Inzet beleggingsopbrengsten € 0
Toevoeging aan reserves € 0
Opslag winst € 0
Opslag collectiviteitskortingen € 0
Opslag korting vrijwillig eigen risico € 21
Opslag oninbare premies € 5
Overige opslag − € 4
Download toelichting 2018