Ledenraad

Het hoogste orgaan van Stad Holland Zorgverzekeraar is de Ledenraad. De ledenraad vervult als vertegenwoordiger van de verzekerden en toezichthouder op het beleid van de Raad van Bestuur een belangrijke rol op de algemene gang van zaken binnen Stad Holland.

Taken van de Ledenraad

De Ledenraad is verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben hier dus zelf geen beslissende stem in. Daarnaast keurt de ledenraad het jaarverslag en de jaarrekening goed. Een deel van zijn taken delegeert de ledenraad aan de Raad van Commissarissen. Dit betreft het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken.

De Ledenraad bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen:

 • Dhr. W. Esseboom (voorzitter)
 • Dhr. F. Colijn
 • Dhr. R.B.P. de Haas
 • Dhr. H. Klopman
 • Dhr. W. Koudstaal
 • Mw. A. van Loo
 • Dhr. R. Matheeuwsen
 • Dhr. A.J.C.J. van der Nat
 • Dhr. M.D. Soumokil
 • Mw. A. Waar - de Vaal
 • Dhr. R.J. van Wijnen

Jaarverslag

Bent u benieuwd waar de Ledenraad in 2020 aandacht aan heeft besteed? Lees het in het Jaarverslag 2020. Meer cijfers en getallen vind u terug op de jaarverslagen overzichtspagina.

Nieuws

Vergaderen in coronatijd

De Ledenraad is in het verslagjaar tweemaal regulier bijeengekomen in aanwezigheid van de leden van de RvB en de directieleden. Door de coronapandemie was het niet mogelijk om deze vergaderingen in fysieke aanwezigheid van de deelnemers te laten doorgaan, maar hebben deze beide keren online plaatsgevonden.

Lees meer