Ik ben het niet eens met de vaststelling van de premieachterstand. Wat moet ik doen?

Binnen 4 weken na dagtekening van de brief, waarin wordt aangegeven dat u een premieachterstand heeft, kunt u uw bezwaar schriftelijk aan ons doorgeven. U ontvangt zo snel mogelijk van ons een schriftelijke reactie op uw brief.

Als u het niet eens bent met ons antwoord, dan kunt u uw klacht aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) voorleggen. Deze stichting zal een onafhankelijk oordeel geven over uw klacht in de vorm van een bindend advies. Er is een entreegeld verschuldigd van € 37,00. Het postadres van de SKGZ is Postbus 291, 3700 AG Zeist. Voor meer informatie kunt u de website van de SKGZ raadplegen. Ook kunt u de zaak voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Is uw vraag niet beantwoord?