Zittend Ziekenvervoer

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar vervoersaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor het zittend ziekenvervoer.

Contracteerbeleid zittend ziekenvervoer 2021

Stad Holland heeft in 2019 een driejarige overeenkomst aangeboden (2020-2022).
Indien u een driejarige overeenkomst heeft hoeft u niets te doen. Medio oktober ontvangt u een addendum met geïndexeerde tarieven.
Indien u nog geen overeenkomst heeft afgesloten, kunt u een email sturen naar overeenkomsten@dsw.nl


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van zittend ziekenvervoer voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.