Zittend Ziekenvervoer

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar vervoersaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor het zittend ziekenvervoer.

Contracteerbeleid zittend ziekenvervoer 2022


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van zittend ziekenvervoer voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina