Coronavirus: financiële ondersteuning zorgaanbieders

Informatie over de vooruitbetalingsregeling en continuïteitsbijdrage

Informatie over de meerkostenregeling

Laatste update: 21 januari 2021

Nieuws

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de generieke meerkostenregeling. Deze meerkosten regeling geldt voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de generieke CB-Regeling. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland is een Q&A opgesteld die mogelijk al antwoord kan geven op een aantal vragen die u als zorgverlener hierover heeft. Meer informatie over het aanvragen van de bijdrage volgt.

Informatie over de continuïteitsbijdrage

Laatste update: 11 mei 2020

Nieuws

Vanaf 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een voorlopig maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

Onderstaand filmpje is bedoeld als uitleg van de voorlopige CB-regeling in hoofdlijnen. Voor zowel de details van de voorlopige CB-regeling als de definitieve CB-regeling, inclusief inhaalzorg, verwijzen wij u naar de Zorgovereenkomst CB.

De continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Veelgestelde vragen rondom de continuïteitsbijdrage


Informatie over de vooruitbetalingsregeling

Laatste update: 7 mei 2020

Nieuws

De vooruitbetalingsregeling voor zorgaanbieders sluit vrijdag 8 mei. De regeling, waarmee specifieke groepen zorgaanbieders sinds enkele weken bij zorgverzekeraars een vooruitbetaling kunnen aanvragen op de continuïteitsbijdrage, sluit vrijdag 8 mei aanstaande om 23.59 uur. Dit is nodig omdat de voorbereiding van de continuïteitsbijdrage-regeling, die vanaf vrijdag 15 mei aanstaande gefaseerd wordt opengesteld, alle aandacht vraagt.

Hieronder vindt u vragen rondom de vooruitbetalingsregeling:

Meer informatie

Meer informatie over de financiële ondersteuning vindt u in het overzicht van veelgestelde vragen dat door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is opgesteld en op de pagina over het coronavirus en de Zorgverzekeringswet van ZN. Deze informatie wordt door ZN verder aangevuld.