Wijzigingen zorgverzekering 2019

Ieder jaar verandert er een aantal vergoedingen in de zorgverzekering. De overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering en de zorgverzekeraar stelt de aanvullende verzekering samen. We hebben de wijzigingen voor 2019 voor u op een rij gezet. 

Wat wordt er toegevoegd aan de basisverzekering?

In 2019 wordt de basisverzekering uitgebreid met de volgende vergoedingen:

 • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
  Er wordt in 2019 een vergoeding voor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) toegevoegd. GLI focust zich op het tegengaan van overgewicht, door middel van begeleiding bij voeding en beweging. De huisarts kan een verwijzing geven voor deze zorg wanneer een patiënt een gezondheidsrisico heeft door overgewicht. De huisarts beoordeelt of deze verwijzing nodig is.

 • Zittend ziekenvervoer
  De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt verder uitgebreid. In 2018 wordt het vervoer alleen vergoed voor de behandeling zelf, bijvoorbeeld als de patiënt chemotherapie krijgt. In 2019 kunnen patiënten ook gebruik maken van zittend ziekenvervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met de primaire behandeling.  

 • Oefentherapie bij COPD
  In 2018 werd oefentherapie bij COPD pas vanaf de 21e behandeling vergoed. In 2019 wordt dit vanaf de eerste behandeling vergoed, met een maximum van 5 tot 70 behandelingen (afhankelijk van de groep waar u in valt) in het eerste behandeljaar. In de jaren daarna hangt het aantal behandelingen af van de ernst van de COPD (dit wordt beoordeeld door de oefentherapeut).

 • Eigen bijdrage medicijnen

  Gebruikt u een geneesmiddel dat duurder is dan het GVS-limiet (oftewel: de medicijnkosten liggen boven de maximumvergoeding volgens het landelijke Geneesmiddelenvergoedingssysteem), dan geldt al jaren een wettelijke eigen bijdrage. Deze rekende u voorheen bij de apotheek af. Met ingang van 2019 wordt deze eigen bijdrage gemaximeerd op € 250 per verzekerde per jaar. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt voortaan achteraf door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Wat wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering?

Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop (zonder recept) bij de apotheek of drogist verkrijgbaar zijn, worden in 2019 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.

Meer informatie?

Lees meer over de vergoeding vanuit de basisverzekering  op de website van het Ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland.

Wat wijzigt er in de aanvullende verzekering?

We zetten hieronder voor u op een rij wat er in 2019 wijzigt in de aanvullende verzekeringen.