Toelichting premie 2021

In de tabel kunt u zien hoe de premie van Stad Holland, € 1.596,- per jaar, is opgebouwd:

Onderdeel Bedrag
Totaal € 1.596,-
Rekenpremie VWS  € 1.417,-
Resultaat op zorgactiviteiten  € 72,-
Verlaging verplicht eigen risico € 5,-
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 91,-
Onttrekking aan reserves  € 0,-
Inzet beleggingsopbrengsten  € 0,-
Toevoeging aan reserves  € 0,-
Opslag winst   € 0,-
Opslag collectiviteitskortingen  € 0,-
Opslag korting vrijwillig eigen risico  € 17,-
Opslag oninbare premies  € 2,-
Overige opslag
 -€ 8,-
Belasting  € 0,-
Download de premietoelichting van 2021