Toelichting premie 2020

In de tabel kunt u zien hoe de premie van Stad Holland, € 1.542 per jaar, is opgebouwd:

Onderdeel Bedrag
Totaal € 1.542
Rekenpremie VWS  € 1.373
Resultaat op zorgactiviteiten  € 56
Verlaging verplicht eigen risico € 5
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 92
Onttrekking aan reserves  € 0
Inzet beleggingsopbrengsten € 0
Toevoeging aan reserves € 0
Opslag winst  € 0
Opslag collectiviteitskortingen € 0
Opslag korting vrijwillig eigen risico  € 19
Opslag oninbare premies  € 2
Overige opslag
- € 5
Belasting  € 0
Download de premietoelichting van 2020