Toelichting premie 2019

In de tabel kunt u zien hoe de premie van Stad Holland, € 1.431 per jaar, is opgebouwd:

Onderdeel Bedrag
Totaal € 1.431
Rekenpremie VWS  € 1.380
Resultaat op zorgactiviteiten  - € 7
Verlaging verplicht eigen risico € 5
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 90
Onttrekking aan reserves - € 56
Inzet beleggingsopbrengsten € 0
Toevoeging aan reserves € 0
Opslag winst  € 0
Opslag collectiviteitskortingen € 0
Opslag korting vrijwillig eigen risico  € 21
Opslag oninbare premies  € 4
Overige opslag
- € 6
Download toelichting 2019