Vergoeding basisverzekering

Welke zorg is er opgenomen in de basisverzekering? Dit overzicht geeft u een duidelijk beeld van de dekking vanuit de basisverzekering. In het vergoedingenoverzicht vindt u nog meer vergoedingen en de specifieke voorwaarden.

Geestelijke Gezondheidszorg (>18 jaar)

Hulpmiddelen

Ieder hulpmiddel wordt apart toegelicht in ons vergoedingenoverzicht.

Mondzorg

Paramedische zorg 

Ziekenvervoer

Zwangerschap