Verzekerden hebben veel vertrouwen in Stad Holland

woensdag 24 april 2019

Onderzoeksbureau SAMR heeft in 2019 net als voorgaande jaren de loyaliteit en tevredenheid onder de verzekerden van zorgverzekeraars gemeten in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2019. Stad Holland doet dit jaar voor het eerst mee met het onderzoek en is op de vijfde plek geëindigd met een Net Promotor Score van +25. We zijn trots op deze uitslag!

Verzekerden zijn positief over Stad Holland

Met de NPS, de Net Promotor Score, wordt aangegeven in hoeverre klanten bereid zijn hun zorgverzekeraar aan te bevelen. Deze score is vooral hoog doordat er veel verzekerden zijn die Stad Holland als zorgverzekeraar zouden promoten. Een derde van de verzekerden is promoter: deze groep geeft Stad Holland een 9 of 10 als cijfer.

Het vertrouwen in Stad Holland is hoog, met een Netto Trust Score (NTS) van 31. Het vertrouwen is daarmee een stuk hoger dan het gemiddelde van de zorgverzekeraars (NTS 21).

Dienstverlening is op hoog niveau

Verzekerden zijn op het gebied van declareren vooral positief over het gemak van indienen en de snelheid van uitbetalen. De dienstverlening is met een 8,2 op hoog niveau. De service rondom declaraties wordt dan ook beoordeeld met een 8,6, net als de app. Verzekerden zijn erg te spreken over de duidelijkheid van het declaratieoverzicht in de beveiligde omgeving van Stad Holland.

Bijdrage aan maatschappij is belangrijk

Hoe een organisatie bijdraagt aan mens en maatschappij, wordt steeds belangrijker voor een positieve beoordeling, zo blijkt uit het onderzoek. Verzekerden van Stad Holland zijn positiever over deze bijdrage dan gemiddeld bij andere zorgverzekeraars.