Wachtlijstbemiddeling

Moet u lang wachten voor een behandeling? Lees hier wat u in deze situatie kan doen. Daarnaast bemiddelen wij voor consulten en behandelingen in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en gaan na of u ergens anders sneller aan de beurt bent.

Wachttijden

Vaak moet u lang wachten voor u aan de beurt bent bij een ziekenhuis of ggz-aanbieder. Hoe lang precies, hangt af van het ziekenhuis en het soort behandeling. Stad Holland heeft met ziekenhuizen en andere gecontracteerde zorgverleners afgesproken dat zij zorg verlenen binnen een redelijke termijn. De overheid bepaalt wat de maximale wachttijden mogen zijn, dit wordt de Treeknorm genoemd. Hieronder vindt u de maximaal aanvaardbare wachttijden.

Zorg Treeknorm
Eerste bezoek polikliniek* 4 weken
Diagnose/indicatie 4 weken
Poliklinische behandeling  6 weken
Klinische behandeling   7 weken
GGZ
 • aanmelding: 4 weken
 • tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken
 • tussen aanmelding en ambulante behandeling: 6 weken
 • tussen aanmelding en intramurale behandeling: 7 weken
Thuiszorg 6 weken, 80% in 4 weken
Toegangstijd huisarts 3 werkdagen, 80% in 2 werkdagen
Toegangstijd apotheek 1 werkdag
Zorg Stad Holland-norm
Paramedische zorg:
Fysiotherapie
Oefentherapie
Logopedie
Ergotherapie
Diëtetiek
binnen 5 werkdagen na aanmelding wordt een eerste afspraak aangeboden.
*Spoedeisende hulp moet altijd binnen enkele uren worden verleend.

Te lang wachten, wat kunt u zelf doen?

Wordt u niet binnen deze norm geholpen, dan is de wachttijd te lang. Welke wachttijd in uw situatie aanvaardbaar is, is uiteraard afhankelijk van uw klachten en uw specifieke (gezondheids)situatie. Overschrijdt uw wachttijd de bovenstaande termijnen of verslechteren uw klachten, dan adviseren wij u als volgt te werk te gaan.

 1. Vraag uw huisarts wat hij/zij voor u kan doen. Uw huisarts is immers het beste op de hoogte van uw medische situatie en kan het beste bepalen hoe urgent uw klachten zijn. Uw huisarts kan contact opnemen met uw behandelend arts.
 2. Mocht de huisarts of uw behandelend arts niets voor u kunnen doen, dan kunt u het ziekenhuis of de GGZ-instelling vragen of een andere specialist of behandelaar u sneller kan helpen. Ook kunt u zelf zorginstellingen bij u in de buurt benaderen om na te gaan of u daar eerder behandeld kunt worden. Op de website www.zorgkiezer.nl kunt u de wachttijden van zorginstellingen met elkaar vergelijken. Overigens vermindert de wachttijd hier zelden door omdat er vaak nieuwe onderzoeken nodig zijn. Een alternatief is dat u onze hulp inschakelt (zie hieronder).

Onze wachtlijstbemiddeling

Als uw huisarts niets voor u kan doen en u langer dan de maximale wachttijd moet wachten op een consult of behandeling, dan kunt u onze hulp inschakelen. Wij bemiddelen voor consulten en behandelingen in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en gaan na of u ergens anders sneller aan de beurt bent. U kunt dan het wachtlijstbemiddelingsformulier invullen via Mijn Stad Holland. Wanneer het inloggen met DigiD niet lukt, kunt u ons uiteraard ook bellen via (010) 2 466 480.

Na ontvangst van uw aanmelding voor wachtlijstbemiddeling inventariseren wij de mogelijkheden om uw wachttijd te verkorten. Binnen 5 werkdagen nemen wij met u contact op over de resultaten van onze bemiddeling.

Wachtlijstbemiddeling wordt volledig vergoed en gaat nooit ten koste van andere patiënten.

Wachten op plaatsing in een revalidatiecentrum

Wij kunnen niet bemiddelen voor plaatsing in een revalidatiecentrum. De (medische) keuze voor een bepaald revalidatiecentrum is namelijk de verantwoordelijkheid van uw behandelend arts.

Behandeling in het buitenland

Wanneer u in Nederland op een wachtlijst staat, overweegt u misschien behandeling in het buitenland. Wij voeren hierin geen actief beleid, omdat wij doorgaans onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit van de zorg en behandeling door instellingen in het buitenland.

Voor behandeling in het buitenland vergoeden wij nooit meer dan het bedrag dat de behandeling in Nederland zou hebben gekost.

Wilt u weten welke vergoeding u van ons ontvangt wanneer u zou kiezen voor behandeling in het buitenland? Stuur ons dan:

 • een brief met opgave van reden,
 • een brief van uw behandelend specialist,
 • een brief van de buitenlandse kliniek met daarin het voorstel voor de behandeling met een kostenraming.

Ons adres is:
Account Buitenland

Stad Holland Zorgverzekeraar Postbus 295 3100 AG Schiedam

Voor meer informatie over uw recht op vergoeding voor zorgkosten in het buitenland kunt u ook de brochure buitenland raadplegen.

Bemiddeling aanvragen Regel het via Mijn Stad Holland

Veranderen van huisarts

Wanneer u wilt veranderen van huisarts, adviseren we u de volgende stappen te nemen:

 • Probeer eerst zelf een andere huisarts te zoeken. Gebruik hiervoor ook onze zorgatlas.
 • Wanneer dit niet lukt, stuurt u een e-mail naar wachtlijstadvies@stadholland.nl met daarin uw polisnummer, telefoonnummer en de reden waarom u een nieuwe huisarts zoekt.

We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk een andere huisarts te vinden, waar mogelijk. Let op: wij behandelen geen geschillen tussen verzekerden en huisartsen