Valt de wettelijke eigen bijdrage onder het eigen risico?

Naast het eigen risico kunnen wettelijke eigen bijdragen verschuldigd zijn. U moet die eigen bijdrage dan apart voldoen. De resterende kosten komen ten laste van het (verplicht) eigen risico.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden.

Is uw vraag niet beantwoord?