Wat is het vrijwillig eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, maar voor eigen rekening van de verzekerde komt.Bovenop het verplichte eigen risico kunt u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. In ruil voor het vrijwillig eigen risico dat u neemt, betaalt u een lagere premie.

Let op: als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, kan dit alleen in combinatie met automatische incasso van door Stad Holland Zorgverzekeraar betaalde zorgkosten die vallen onder het verplicht en vrijwillig eigen risico.

Is uw vraag niet beantwoord?