Hoe worden het verplicht en het vrijwillig eigen risico verrekend?

Als u medische kosten maakt, dan tellen de kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico, daarna voor het eventuele vrijwillig eigen risico. Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden.

Is uw vraag niet beantwoord?