Worden de reiskosten van een bezoek aan een ernstig ziek kind vergoed?

Vanuit de aanvullende verzekering vergoeden wij de kosten van vervoer indien:

  • het verzekerde kind (jonger dan 18 jaar) langer dan 14 dagen is opgenomen;
  • het ziekenhuis in Nederland gevestigd is, geen WLZ-instelling is en meer dan 30 kilometer van de eigen woonplaats ligt.

Wij vergoeden vanaf de eerste opnamedag per dag het aantal kilometers dat boven de 30 uitkomt voor maximaal één bezoek (vice versa) per gezin. U kunt hiervoor een specificatie bij ons indienen en het bewijs van opname; dit bewijs kunt u opvragen bij het ziekenhuis. In het vergoedingenoverzicht kunt u de vergoeding vanuit de verschillende aanvullende verzekeringen bekijken.

Is uw vraag niet beantwoord?