Hoe kan ik aangeven dat ik het niet eens ben met een beslissing?

Als u het niet eens bent met een beslissing over uw inschrijving als verzekerde, de premiebetaling of het niet krijgen van een vergoeding volgens de basisverzekering, dan kunt u een verzoek om heroverweging indienen. Meer informatie vindt u op de pagina over klachten en geschillen.


 
Is uw vraag niet beantwoord?