Komen de fysiotherapeutische behandelingen bij een chronische aandoening ten laste van het eigen risico?

Vanaf de 21ste behandeling wordt fysiotherapie bij een chronische aandoening vergoed vanuit de basisverzekering en komen de fysiotherapeutische behandelingen ten laste van het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar of ouder.

Is uw vraag niet beantwoord?