Hoe kan ik me aan- of afmelden voor het gespreid betalen van het eigen risico?

De verzekeringnemer kan zichzelf en andere verzekerden op de polis aanmelden voor deze regeling. De aanmelding voor deelname moet vóór 1 februari bij ons binnen zijn. U kunt dit doorgeven via Mijn Stad Holland. Het is daarnaast ook mogelijk dit telefonisch, schriftelijk of via het contactformulier door te geven. Daarvoor verwijzen we u naar onze contactpagina. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de regeling loopt deze in het volgende kalenderjaar gewoon door, tenzij anders aangegeven wordt door de verzekeringnemer vóór 1 februari van het kalenderjaar.

De verzekeringnemer kan zichzelf en andere verzekerden op de polis afmelden voor deze regeling via de website, telefonisch via de afdeling klantenservice of schriftelijk. De afmelding moet vóór 1 februari bij ons binnen zijn. Het is ook mogelijk de regeling tussentijds via Mijn Stad Holland, telefonisch of schriftelijk beëindigen. U ontvangt ter bevestiging een brief. Mocht het verschuldigd eigen risico op dat moment groter zijn dan de vooruitbetaalde bedragen, dan wordt het nog te betalen bedrag meteen in rekening gebracht. Is het verschuldigd eigen risico lager dan de vooruitbetaalde bedragen, dan wordt er verrekend en wordt het te veel betaalde bedrag in april van het volgende kalenderjaar terug gestort.

Is uw vraag niet beantwoord?