Klacht over de aanvullende verzekering

Hier kunt u informatie terugvinden als u een klacht heeft over de uitvoering van uw aanvullende verzekering.

Heeft u een klacht over de uitvoering van uw aanvullende verzekering, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het digitale klachtenformulier. Liever niet digitaal? Gebruik dan dit klachtenformulier. Dit ingevulde formulier kunt u toesturen naar:

T.a.v. Raad van Bestuur
Stad Holland Zorgverzekeraar Postbus 295 3100 AG Schiedam

Uiteraard ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij doen ons best binnen 30 dagen een inhoudelijke reactie te geven op uw klacht. In sommige gevallen is het nodig om aanvullende informatie of advies in te winnen. Het kan zijn dat u dan wat langer op onze reactie moet wachten. Natuurlijk laten wij u dit weten. 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Klachten over de uitvoering van uw aanvullende verzekering kunt u, als u er met ons niet bent uitgekomen of als u binnen de gestelde termijn van 30 dagen geen reactie van ons heeft ontvangen, voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De SKGZ kan uw verzoek echter niet meer in behandeling nemen als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan.

Uw klacht wordt eerst in behandeling genomen door de Ombudsman Zorgverzekeringen en – indien u niet tevreden bent of als bemiddeling geen zin heeft – heeft u de mogelijkheid om uw zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Deze brengt een bindend advies uit. Bindend wil zeggen dat zowel u als {Naam} zich aan dit advies dienen te houden. Na de behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie is het mogelijk deze voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De rechter zal in dat geval de zaak niet geheel opnieuw behandelen, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en totstandkoming van het bindend advies.

Belangrijk

In de periode dat u een beslissing van ons bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen of de rechtbank aanvecht, blijft onze oorspronkelijke beslissing gehandhaafd. Er kan pas verandering in deze beslissing komen als de Geschillencommissie of de rechter hierover een uitspraak heeft gedaan.