Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Sport Medisch Adviescentrum


Sportmedische Instellingen, zoals een Sportmedisch Adviescentrum (SMA), bieden sportmedische kennis aan een breed sportpubliek. Het sterke punt van deze instellingen is het bundelen van de kennis van de sportarts, de sportfysiotherapeut, de sportdiëtist of zelfs van de gespecialiseerde orthopedisch schoenmaker.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding, indien er sprake is van: inspanningsfysiologisch onderzoek en begeleiding binnen een revalidatietraject of diagnostiek en behandeling van blessures van het houdings- en bewegingsapparaat door overbelasting.

Eigen risico

Vergoedingen uit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een rekening van de zorgverlener meekrijgen. Deze rekening dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Werkgerelateerde keuringen worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Op de rekening moet duidelijk staan wat voor onderzoek of consult heeft plaatsgevonden.

De zorg moet worden geleverd door een Sport Medisch Adviescentrum, aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI).

Zelf regelen

Als de zorg onder de basisverzekering valt, heef u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Deze stuurt u vervolgens mee met uw nota. Als de zorg onder de aanvullende verzekering valt, heeft u geen verwijzing nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen de rekening direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de gehele rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnStad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven