Stad Holland gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Fysiotherapie


De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt mensen die problemen hebben met bewegen. Binnen de fysiotherapie zijn er verschillende specialisaties zoals bijvoorbeeld manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie en bekkenfysiotherapie.

Wilt u de hulp van een fysiotherapeut inschakelen? Bekijk dan ons stappenplan.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij Stad Holland kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Tot 18 jaar:

  • 100% vergoeding voor aandoeningen op de chronische lijst
  • 18 behandelingen voor overige aandoeningen

Vanaf 18 jaar:

  • 100% vergoeding vanaf de 21e behandeling voor aandoeningen op de chronische lijst
  • 9 behandelingen (eenmalig) bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentieklachten
  • 12 behandelingen in 12 maanden fysiotherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten
  • 37 behandelingen in 12 maanden (eenmalig) fysiotherapie/looptraining bij etalagebenen graad 2
  • 50 behandelingen fysiotherapie in 6 maanden voor herstelzorg van patiënten met ernstige COVID-19 die ook deelnemen aan het onderzoek. De herstelzorg start binnen zes maanden na ziekte door ernstige COVID-19. Deze regeling is tijdelijk geldig tot januari 2024. Meer informatie over deze regeling leest u op de website van Zorginstituut Nederland.
  • Tevens wordt gesuperviseerde fysiotherapie bij chronic obstuctive pulmonary disease (COPD) vergoed, indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. In COPD tabel  is aangegeven wat de omvang van de prestatie is bij de verschillende klassen (A tot en met D).
Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

We hebben geen contract met orthomanueel therapeuten, omdat de tarieven vrij zijn en het alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed kan worden. Bij die zorgverleners met wie het Stad Holland niet lukt om tot afspraken te komen, zult u in de meeste gevallen een nota van de zorgverlener meekrijgen. Deze nota dient u bij ons in en zal door ons vergoed worden, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Hydrotherapie, vacuümtherapie en begeleid sporten worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Er wordt één behandeling fysiotherapie/manuele therapie per behandeldatum vergoed. Fysiotherapie kan ook met oefentherapie Cesar en Mensendieck worden gecombineerd, mits de behandelingen niet op dezelfde dag plaatsvinden.

Chronische aandoening

Fysiotherapie in het buitenland kan voor vergoeding in aanmerking komen als u een aandoening heeft die is opgenomen op de chronische lijst. Om voor vergoeding in aanmerking te komen vult uw behandelaar het aanvraagformulier in. Daarbij ontvangen we graag een behandelplan inclusief behandeldiagnose en de behandelduur.

Niet-chronische aandoening

Behandelingen fysiotherapie in het buitenland voor niet-chronische aandoeningen worden niet vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering.

 

Om vergoeding te krijgen voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering moet de aandoening landelijk zijn opgenomen in de Zorgverzekeringswet (besluit zorgverzekering). Alleen een fysiotherapeut kan bepalen of er sprake is van een medische indicatie die vermeld staat op de chronische lijst.

Deze therapie wordt gegeven door een orthomanueel geneeskundige, geregistreerd in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG). We hebben geen contract met orthomanueel therapeuten, omdat de tarieven vrij zijn en het alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed kan worden.

Wanneer u naar een fysiotherapeut gaat moet deze ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit geldt ook voor kinder-, geriatrie-, oedeem-, manueel-, of bekkenfysiotherapeuten.

Oedeemtherapie mag naast een fysiotherapeut ook gegeven worden door een huidtherapeut die geregistreerd staat bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) indien de indicatie staat in bijlage 1 van besluit zorgverzekering artikel 2.6 (chronische lijst).

Zelf regelen

Een arts, medisch specialist of physician assistant moet een schriftelijke verklaring afgeven waaruit blijkt dat sprake is van een aandoening die voorkomt op de landelijke chronische lijst’ (bijlage 1 besluit zorgverzekering artikel 2.6)

Er is vooraf geen toestemming van Stad Holland nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij Stad Holland in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn Stad Holland.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de voorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven