Vergaderen tijdens corona

De Ledenraad is in het verslagjaar tweemaal regulier bijeengekomen in aanwezigheid van de leden van de RvB en de directieleden.

Door de coronapandemie was het niet mogelijk om deze vergaderingen in fysieke aanwezigheid van de deelnemers te laten doorgaan, maar hebben deze beide keren online plaatsgevonden.

De tijdens de Ledenraad geagendeerde onderwerpen waren onder meer:

  • De impact van COVID-19;
  • Het maatschappelijk verslag 2020 (inclusief jaarrekening);
  • De uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek door SAMR;
  • De analyse van de overstapronde;
  • De premie 2021;
  • De contractering van zorgverleners;
  • De ontwikkelingen in de regio.